Програма на обучението в Германия

Did (Deutsch in Deutschland), Берлин (21.08-01.09.2017 г.)

Учителите по немски език ще имат възможност да актуализират своите знания и умения по отношение на най-новите учебни материали, използвани в обучението  на немски език, както и някои нови тенденции и методи на работа. Посещенията на часове и дискусии с местни преподаватели ще дадат възможност за сравнителен анализ на немските методи на преподаване с тези на участниците. Курсът по немски език за учители обхваща 26 урока на седмица, разделена на 3 учебни модула, корелирани един с друг. В първия етап участниците ще добият много нови впечатления за използвани иновативни педагогически методи. Освен това, ще могат  да съпоставят педагогическите стилове на немските  учители със собствения си  стил на работа и  ще се аналуизират разликите. Основното на този етап е да се подобри езиковата компетентност. Курсистите  ще имат възможност да се запознаят с индивидуалните педагогически методи на другите  чуждестранни учители. Вниманието ще се фокусира върху анализа на тестовите материали, методите и динамиката на общата група.В последния, трети, етап ще се извърши оценка на опита и приноса на всеки участник. Интензивните професионални дискусии с опитни колеги  ще генерират интересни идеи за нови учебни материали и за насърчаване на междукултурното сравнение. Срещата с с директора на училището ще надхвърли педагогическия аспект от на програмата, като обърне внимание и  към административното управлението на  института.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

solution Програма „Еразъм+ ”, КД1
Сектор: „Училищно образование“
„РЕШИТЕЛНИ, ЕНЕРГИЧНИ, ИНОВАТИВНИ, ЕМБЛЕМАТИЧНИ“
Р.Е.Ш.Е.Н.И.Е
2017-1-BG01-KA101-036051
peg eu_flag